Späť na hlavnú stránku...


  PRÁVNE INFORMÁCIE
  ŠPECIFICKY SA TÝKAJÚCE DOKUMENTOV
  DOSTUPNÝCH NA TEJTO LOKALITE WWW.

Používanie dokumentov (fotografií, autorových diel a ostatných objektov) prevzatých z tohto servera (ďalej „server“) je povolené pri splnení nasledovných podmienok:

Elementy lokality www.vydrnak.com sú chránené zákonmi o ochranných a obchodných známkach, nekalej súťaži a ďalšími, a nesmú byť kopírované alebo imitované ani ako celok, ani ich časti. Bez výslovného súhlasu Jozefa Vydrnáka sa z tejto lokality WWW nesmú kopírovať, ani prenášať žiadne logá, grafické prvky, zvuk, ani obraz.

         DOKUMENTY A SÚVISIACA GRAFIKA PUBLIKOVANÉ NA TOMTO SERVERI MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. UVEDENÉ INFORMÁCIE SA Z ČASU NA ČAS MENIA. JOZEF VYDRNÁK A/ALEBO DODÁVATEĽ WWW LOKALITY NEZODPOVEDÁ ZA SPRAVNOSŤ ÚDAJOV A NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÚ UJMU. JOZEF VYDRNÁK NERIADI PREPOJENÉ LOKALITY A NEZODPOVEDÁ ZA OBSAH ŽIADNEJ PREPOJENEJ LOKALITY, ANI LOKALITY UVEDENEJ NA PREPOJENEJ LOKALITE, ANI ZA ZMENY A AKTUALIZÁCIE TAKÝCHTO LOKALÍT.

Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.
S otázkami alebo problémami sa obráťte na elektronickú adresu jovyart@gmail.com.

HTML created by musHo
© 2005-2010 All rights reservedNaspäť na úvodnú stránku!